Τα εικονικά μηχανήματα ενώ έκαναν την εμφάνισή τους το 1960 εξακολουθούν να αποτελούν ένα τομέα της τεχνολογίας που ακόμα και σήμερα αναπτύσσεται και μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρεία πολύ ισχυρά εργαλεία για την εξοικονόμηση πόρων, μείωση λειτουργικού κόστους και κατ’ επέκταση προοπτικές ανάπτυξης.

Ένα εικονικό μηχάνημα μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις backup με τη δημιουργία πιστών αντιγράφων ενός φυσικού ή εικονικού, μηχανήματος, τα οποία ενεργοποιούνται σε μικρό χρόνο σε περίπτωση αστοχίας του πρώτου.

Πιο απλή αλλά εξίσου σημαντική για μια εταιρεία εφαρμογή ενός VM είναι η χρήση ενός ισχυρού server που έχει τη δυνατότητα να «τρέχει» δύο η περισσότερα εικονικά μηχανήματα αντί για τη χρήση 2 ή 3 φυσικών μηχανημάτων. Η παραπάνω λύση μεταφράζεται σε άμεση εξοικονόμηση ενέργειας (ενέργεια για την τροφοδοσία, ενέργεια για την ψύξη κλπ) αφού τα δύο ή περισσότερα μηχανήματα προφανώς καταναλώνουν περισσότερο από ένα.

Η Utelit είναι επίσημος συνεργάτης και πιστοποιημένη στη χρήση του λογισμικού VMWare ώστε να παρέχει στην εταιρεία σας τις καλύτερες για εσάς λύσεις με τη χρήση προϊόντων VMWare.

 

 

vm1