Καθώς η επιχείρησή σας αναπτύσσεται, πληθαίνουν και οι τηλεπικοινωνιακές της ανάγκες. Καθώς το προσωπικό αυξάνεται, τα τμήματα μεγαλώνουν και οι δρομολογήσεις των κλήσεων γίνονται πιο πολύπλοκες. Απαιτείται η δυνατότητα για άμεση εξυπηρέτηση μεγαλύτερου όγκου κλήσεων και σωστή δρομολόγηση στα κατάλληλα στελέχη.

Επίσης η μεγαλύτερη κίνηση εισερχομένων και εξερχομένων, αυξάνει στατιστικά και το ποσοστό των σημαντικών κλήσεων. Προκύπτει λοιπόν η πολύ σημαντική ανάγκη για αδιάλειπτη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και η αντιμετώπιση της πιθανής αδυναμίας των παρόχων να σας εξυπηρετήσουν (πχ. λόγω τεχνικού προβλήματος).

Τέλος, επέκταση της εταιρείας σημαίνει ίδρυση υποκαταστημάτων, γραφείων, αποθηκών ή γενικότερα κάθε είδους απομακρυσμένο σημείο το οποίο θα πρέπει να εξυπηρετείται το ίδιο αξιόπιστα με τα κεντρικά γραφεία.

Η Utelit σας προσφέρει λύσεις τηλεφωνικών κέντρων με τις οποίες μπορείτε να ανταποκριθείτε στις παραπάνω ανάγκες. Αυτές οι λύσεις υλοποιούνται με Asterisk deployments (χρήση FreePBX) και περιλαμβάνουν:

1. IVR (διαδραστική φωνητική απόκριση) για αποφορτισμό κέντρων τηλεφωνικής υποδοχής και τηλεφώνων γραμματείας και εύκολη δρομολόγηση εισερχόμενων κλήσεων.

2. Ουρές αναμονής που έχουν τη δυνατότητα να παίζουν ηχογραφημένα μηνύματα με σκοπό την ενημέρωση και διαχείριση των πελατών που καλούν και αναμένουν να εξυπηρετηθούν.

3. Δυνατότητα σύνδεση με διαφορετικούς παρόχους ή/και τεχνολογίες τηλεφωνίας (BRI, PRI, SIP) για αποτελεσματικό failover σε περίπτωση που ακόμα και ένας ολόκληρος πάροχος παρουσιάσει τεχνικό πρόβλημα.

4. Εικονικά προσωπικά δίκτυα (VPN) για ασφαλή συνομιλία μεταξύ απομακρυσμένων σημείων χωρίς το κόστος χρέωσης εξωτερικής κλήσης.

5. Προσαρμογή λειτουργίας συσκευών για διευκόλυνση των χρηστών.

 

zeda enterprise telephony