Οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο επιθυμούν να αποφύγουν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους, που παρόλα αυτά όμως χρειάζονται περιοδικά την βοήθεια και την συμβουλή εξειδικευμένων τεχνικών.

Η πολυπλοκότητα και συνεχείς εξελίξεις απαιτούν την προσοχή μας και την συνεχή γνώση μας για τις εξελίξεις, ώστε να είμαστε σε θέση να εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας.

Η ανάγκη για προσωποποιημένη, υψηλού επιπέδου ποιότητας, υψηλής ανταπόκρισης και χαμηλού κόστους υπηρεσία είναι πλέον πρόδηλη. Η ανάγκη του Συμβούλου Τεχνολογίας, που θα βρίσκεται στον χώρο σας, την στιγμή που τον έχετε άμεση ανάγκη, είναι η πιο αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση αυτή.

Με τις ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες σας υπηρεσίες μας, παρέχουμε στον χώρο σας υψηλού επιπέδου ποιότητας και κυρίως, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Συνεργαζόμαστε με εσάς για να επιλέξετε, να υλοποιήσετε, να συντηρήσετε, και κυρίως να αξιοποιήσετε την σωστή τεχνολογικά λύση ως προς την κάλυψη των αναγκών σας.
Ο στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στην κάθε σας ανάγκη, σχετικά με την τεχνολογική σας υποδομή και να αυξήσουμε την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την παραγωγικότητα της επιχείρησης σας.

Η Επιχείρηση σας απολαμβάνει υψηλό επίπεδο ποιότητας, στο χώρο σας, που στηρίζεται και
• Στην ταχύτητα ανταπόκρισης μας σε αιτήματα σας.
• στην αποκλειστική πρόσβαση στην Βάση Γνώσεων (Knowledge Base) της UTELIT

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Εγκαταστάσεις (Set Up)
• Εγκατάσταση, σύνδεση και επίδειξη νέου υπολογιστή
• Εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών
• Εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων λογισμικού
• Εγκαταστάσεις προγραμμάτων οδηγών συσκευών (drivers)

Αναβαθμίσεις (Upgrades)

• Αναβαθμίσεις συστημάτων υπολογιστών (resource upgrades)
• Αναβαθμίσεις λογισμικού με νέες εκδόσεις (new versions)

Δικτύωση (Networking)

• Εγκατάσταση και διασύνδεση Τοπικού Δικτύου (LAN)
• Ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης
• Παρακολούθηση (network monitor) λειτουργίας
• Εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις εξοπλισμού διασύνδεσης με δίκτυα ευρείας ζώνης (WAN)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e - mail)

• Ανάπτυξη και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ασφάλεια (Virus protection & elimination)

• Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
• Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας (firewalls)

Διασφάλιση Λειτουργίας (Business Continuity)

• Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) και μεταφορά τους σε άλλο υπολογιστή
• Μετάπτωση δεδομένων (data migration)
• Ανάκτηση δεδομένων (data recovery)

Εκπαίδευση (Training)

• Βασική εκπαίδευση στην χρήση υπολογιστή και προγραμμάτων
• Ειδικά θέματα χρήσης υπολογιστών

Οργάνωση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting)

• Υπηρεσίες συνολικής αναβάθμισης υπολογιστικής υποδομής
• Υπηρεσίες συντονισμού με κατασκευαστές λογισμικού εφαρμογών
• Απογραφή και ιστορικό εξοπλισμού σε επίπεδο σειριακών αριθμών
και πολλές ακόμη συναφείς υπηρεσίες ...