Καθώς οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν αλλά και προσφέρουν web based υπηρεσίες (πχ web email, portals, web εφαρμογές), ταυτόχρονα εκτίθενται σε κινδύνους κακόβουλου κώδικα (Trojans, viruses, worms).

Πέρα όμως από τους εξωτερικούς κινδύνους είναι δυνατόν να υπάρξουν και εσωτερικοί. Ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε βασικές δικτυακές συσκευές (router, switch, server) είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία ενός οργανισμού. Όμως ακόμα και να έχει διασφαλιστεί η φυσική ασφάλεια στο ευαίσθητο data room θα ήταν σοφό να διαχωριστούν τα τμήματα και να μην υπάρχει πρόσβαση σε resources από άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση με τη χρήση VLAN.

Καθώς καμία εταιρεία, από μια μεγάλη ασφαλιστική έως ένα μικρό δικηγορικό γραφείο, δε θέλει να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα της, οι έμπειροι μηχανικοί της Utelit μπορούν με το σωστό συνδυασμό και χρήση του κατάλληλου hardware και software να την θωρακίσουν απέναντι στις κακόβουλες επιθέσεις καθώς επίσης και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σωστό σχεδιασμό ενός data room με την απαιτούμενη φυσική ασφάλεια.με τις ανάγκες σας και τους μελλοντικούς σας σχεδιασμούς μπορούμε να υλοποιήσουμε την κατάλληλη επεκτάσιμη υποδομή, με χαμηλό κόστος αναβάθμισης.

 

SECURITY