aboutus-headers

Εταιρικό Προφίλ

Η UTELIT ΕΠΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων και Υπηρεσίων Πληροφορικής και επικοινωνιών, από το 2006. Είναι μια από τις πρώτες εταιρείες πανελλαδικά, που εισήλθε στον χώρο των

Περισσότερα..

hr-headers

Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι άνθρωποι της UTELIT είναι το Α και το Ω της εταιρείας, καθώς αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχημένη πορεία όλο αυτών των χρόνων. Αποτελείται από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη που

Περισσότερα..

financial-headers

Οικονομικά Στοιχεία

 Παραθέτονται αναλυτικά οι ισολογισμοί χρήσεως της εταιρείας των τριών τελευταίων χρόνων, όπου μπορείτε να δείτε λεπτομερέστατα όλα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας

Περισσότερα..

client-headers

Πελατολόγιο

Λόγω της δυναμικότητας και της εμπειρίας μας οι πελάτες μας προόερχονται από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Σας παραθέτουμε αναλυτικά όλο μας το 

Περισσότερα..

 

client headers

Λόγω της δυναμικότητας και της εμπειρίας μας οι πελάτες μας προέρχονται από διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. Οι συνεργάτες μας είναι οι ακόλουθοι:

  • Ασφαλιστικές εταιρείες
  • Συμβουλευτικές εταιρείες – παροχής υποδομών
  • Δημόσιος Τομέας
  • Τουρισμός
  • Call centers -Διαφημιστικές εταιρείες
  • Κατασκευαστικές, τεχνικές, τηλεπικοινωνιών
  • Υπηρεσίες υγείας – κοιν. φροντίδας
  • Εστίαση – Super Market
  • Εκδόσεις – δικηγορικές εταιρείες
  • Ανάπτυξη λογισμικού

software-headers

Τεχν. Υποστήριξη

Ο στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στην κάθε σας ανάγκη, σχετικά με την τεχνολογική σας υποδομή και να αυξήσουμε την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την παραγωγικότητα της επιχείρησης σας.

Περισσότερα..

callcenters headers

Υπηρ. Call Center

Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε τις κατάλληλες υποδομές ώστε να σας παρέχουμε όλες εκείνες τις υπηρεσίες που θα χρειαστείτε για να ολοκληρώσετε τις προωθητικές σας ενέργειες, διαφημίσεις ή έρευνες αγοράς.

Περισσότερα..

consulting headers

Συμβουλευτικές Υπηρ.

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει η Utelit έχουν ως γνώμονα την οικονομική και συγχρόνως αποδοτική λειτουργία των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών του πελάτη.

Περισσότερα..

hardware-headers

Απομακρυσμένη
εγκατάσταση/ παραμετροποίηση

Χωρίς την ανάγκη της φυσικής μας παρουσίας μπορούμε να παραμετροποιήσουμε ή να εγκαταστήσουμε τηλεφωνικά κέντρα   και συστήματα στο χώρο σας μόνο με τη βοήθεια των   τεχνολογιών που παρέχουν απομακρυσμένη πρόσβαση.

Περισσότερα..

services3 2

Υπηρεσίες Marketing

        Μία σειρά από υπηρεσίες marketing που μπορεί να      παρέχει η Utelit σας δίνουν τη δύναμη να χρησιμοποιήσετε όλο το φάσμα των νέων τεχνολογιών και να προωθήσετε αποτελεσματικά τα μηνύματά σας.

Περισσότερα..

Η εταιρεία μας, με τις υπάρχουσες υποδομές της (18 θέσεις), μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται

Η τηλεφωνική προώθηση προϊόντων. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο για την τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων σας.

Υπηρεσία τηλεγραμματείας. Σας παρέχεται η δυνατότητα, μετά από κλήση του αριθμού της επιχείρησής σας να γίνεται ανακατεύθυνση της κλήσης και να αναλαμβάνουμε την εξυπηρέτηση σε πρώτο επίπεδο των πελατών σας.

Τηλεφωνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που παρέχετε υπηρεσίες τηλ. υποστήριξης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδομή μας για να δέχεσθε κλήσεις και να εξυπηρετείτε αιτήματα υποστήριξης.

Γραμμη πληροφοριων. Αντίστοιχα με την τηλεφωνική υποστήριξη, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εταιρείες που διαθέτουν γραμμή πληροφοριών.

Υπενθύμιση οφειλών. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί και το λογιστικό σας υπόλοιπο μπορούν να περιοριστούν δραστικά καθώς μπορούμε με διακριτικότητα και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των πελατών σας να ορίσουμε τους χρόνους εξόφλησης.

Οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο επιθυμούν να αποφύγουν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους, που παρόλα αυτά όμως χρειάζονται περιοδικά την βοήθεια και την συμβουλή εξειδικευμένων τεχνικών.

Η πολυπλοκότητα και συνεχείς εξελίξεις απαιτούν την προσοχή μας και την συνεχή γνώση μας για τις εξελίξεις, ώστε να είμαστε σε θέση να εκμεταλλευόμαστε τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας.

Η ανάγκη για προσωποποιημένη, υψηλού επιπέδου ποιότητας, υψηλής ανταπόκρισης και χαμηλού κόστους υπηρεσία είναι πλέον πρόδηλη. Η ανάγκη του Συμβούλου Τεχνολογίας, που θα βρίσκεται στον χώρο σας, την στιγμή που τον έχετε άμεση ανάγκη, είναι η πιο αποτελεσματική απάντηση στην πρόκληση αυτή.

Με τις ειδικά διαμορφωμένες για τις ανάγκες σας υπηρεσίες μας, παρέχουμε στον χώρο σας υψηλού επιπέδου ποιότητας και κυρίως, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση.

Συνεργαζόμαστε με εσάς για να επιλέξετε, να υλοποιήσετε, να συντηρήσετε, και κυρίως να αξιοποιήσετε την σωστή τεχνολογικά λύση ως προς την κάλυψη των αναγκών σας.
Ο στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στην κάθε σας ανάγκη, σχετικά με την τεχνολογική σας υποδομή και να αυξήσουμε την διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την παραγωγικότητα της επιχείρησης σας.

Η Επιχείρηση σας απολαμβάνει υψηλό επίπεδο ποιότητας, στο χώρο σας, που στηρίζεται και
• Στην ταχύτητα ανταπόκρισης μας σε αιτήματα σας.
• στην αποκλειστική πρόσβαση στην Βάση Γνώσεων (Knowledge Base) της UTELIT

Οι Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Εγκαταστάσεις (Set Up)
• Εγκατάσταση, σύνδεση και επίδειξη νέου υπολογιστή
• Εγκαταστάσεις περιφερειακών συσκευών
• Εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων λογισμικού
• Εγκαταστάσεις προγραμμάτων οδηγών συσκευών (drivers)

Αναβαθμίσεις (Upgrades)

• Αναβαθμίσεις συστημάτων υπολογιστών (resource upgrades)
• Αναβαθμίσεις λογισμικού με νέες εκδόσεις (new versions)

Δικτύωση (Networking)

• Εγκατάσταση και διασύνδεση Τοπικού Δικτύου (LAN)
• Ρυθμίσεις για βελτιστοποίηση απόδοσης
• Παρακολούθηση (network monitor) λειτουργίας
• Εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις εξοπλισμού διασύνδεσης με δίκτυα ευρείας ζώνης (WAN)

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e - mail)

• Ανάπτυξη και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ασφάλεια (Virus protection & elimination)

• Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
• Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας (firewalls)

Διασφάλιση Λειτουργίας (Business Continuity)

• Λήψη αντιγράφων ασφαλείας (backup) και μεταφορά τους σε άλλο υπολογιστή
• Μετάπτωση δεδομένων (data migration)
• Ανάκτηση δεδομένων (data recovery)

Εκπαίδευση (Training)

• Βασική εκπαίδευση στην χρήση υπολογιστή και προγραμμάτων
• Ειδικά θέματα χρήσης υπολογιστών

Οργάνωση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες (Consulting)

• Υπηρεσίες συνολικής αναβάθμισης υπολογιστικής υποδομής
• Υπηρεσίες συντονισμού με κατασκευαστές λογισμικού εφαρμογών
• Απογραφή και ιστορικό εξοπλισμού σε επίπεδο σειριακών αριθμών
και πολλές ακόμη συναφείς υπηρεσίες ...

Prev Next
Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client7
Client8
Client9
Client10
Client11
Client12
Client13
Client14
Client15