Η Utelit αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων αποθήκευσης των δεδομένων σας. Το εξειδικευμένο προσωπικό της με γνώσεις υψηλού επιπέδου επάνω στα δίκτυα δεδομένων και την αρχιτεκτονική συστημάτων μπορεί σε συνεννόηση με το υπεύθυνο προσωπικό της εταιρείας σας να σχεδιάσει και να υλοποιήσει λύσεις φύλαξης δεδομένων με τη χρήση συσκευών από τους κορυφαίους κατασκευαστές τέτοιων συστημάτων (QNAP, Synology, Western Digital).

Η κεντρική φύλαξη των δεδομένων σας και η πρόσβαση σε αυτά σε συνδυασμό πάντα με την απόκτηση αντιγράφου ασφαλείας σε τακτά χρονικά διαστήματα αποτελούν τον πιο αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο χρήσης των δεδομένων σας σε σχέση με τη λογική της τοπικής φύλαξης και επεξεργασίας ανά θέση εργασίας και ανά χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση όμως μπορούμε να προσαρμόσουμε τη λύση της αποθήκευσης των δεδομένων σας ακριβώς στις επιθυμίες και τις ανάγκες που προκύπτουν από τα ιδιαίτερες συνθήκες της δικής σας επιχείρησης.

 

 

NASv2

 

Τα εικονικά μηχανήματα ενώ έκαναν την εμφάνισή τους το 1960 εξακολουθούν να αποτελούν ένα τομέα της τεχνολογίας που ακόμα και σήμερα αναπτύσσεται και μπορεί να προσφέρει σε μια εταιρεία πολύ ισχυρά εργαλεία για την εξοικονόμηση πόρων, μείωση λειτουργικού κόστους και κατ’ επέκταση προοπτικές ανάπτυξης.

Ένα εικονικό μηχάνημα μπορεί να δώσει αξιόπιστες λύσεις backup με τη δημιουργία πιστών αντιγράφων ενός φυσικού ή εικονικού, μηχανήματος, τα οποία ενεργοποιούνται σε μικρό χρόνο σε περίπτωση αστοχίας του πρώτου.

Πιο απλή αλλά εξίσου σημαντική για μια εταιρεία εφαρμογή ενός VM είναι η χρήση ενός ισχυρού server που έχει τη δυνατότητα να «τρέχει» δύο η περισσότερα εικονικά μηχανήματα αντί για τη χρήση 2 ή 3 φυσικών μηχανημάτων. Η παραπάνω λύση μεταφράζεται σε άμεση εξοικονόμηση ενέργειας (ενέργεια για την τροφοδοσία, ενέργεια για την ψύξη κλπ) αφού τα δύο ή περισσότερα μηχανήματα προφανώς καταναλώνουν περισσότερο από ένα.

Η Utelit είναι επίσημος συνεργάτης και πιστοποιημένη στη χρήση του λογισμικού VMWare ώστε να παρέχει στην εταιρεία σας τις καλύτερες για εσάς λύσεις με τη χρήση προϊόντων VMWare.

 

 

vm1

Μια εγκατάσταση ασύρματου δικτύου παρέχει πολλά οφέλη σε μια επιχείρηση. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι μπορούν να δουλέψουν αποκλειστικά με τη χρήση ασύρματου δικτύου, γίνεται εξοικονόμηση πόρων που θα απαιτούνταν για την εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης.
Η ελευθερία κίνησης παράλληλα με την απρόσκοπτη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της επιχείρησης αυξάνει την παραγωγικότητα.
Σε εταιρείες μεγαλύτερης κλίμακας (ασφαλιστικές, ξενοδοχεία) η Utelit μπορεί με τη χρήση εξοπλισμού από τους κορυφαίους κατασκευαστές (Cisco, Ubiquity) να προσφέρει υψηλού επιπέδου λύσεις που παρέχουν ευκολία και κυρίως ασφάλεια και διαχωρισμό πρόσβασης σε επισκέπτες εργαζόμενους ή ανώτερα στελέχη.

Wireless hotspots

Η UTELIT βρίσκεται στη θέση να προσφέρει μία ολοκληρωμένη λύση για wireless hotspots για οποιαδήποτε επιχείρηση προσφέροντας τα ακόλουθα:

 • Αποτύπωση χώρου επιχείρησης και μελέτη ραδιοκάλυψης.
 • Προμήθεια όλου του αναγκαίου εξοπλισμού (wireless access points, bridges, κεραίες κλπ) και λοιπής δικτυακής υποδομής (switches, routers κλπ) για την ανάπτυξη και λειτουργία του ασύρματου hotspot
 • Μελέτη αναγκών επιχείρησης και hotspot σε εύρος ζώνης και πρόταση για βέλτιστη ευρυζωνική σύνδεση στο Internet.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση της ιστοσελίδας (web site) παρουσίασης του hotspot και πλοήγησης - πρόσβασης στις υπηρεσίες του
 • Η UTELIT ΕΠΕ είναι επίσης σε θέση να αναλάβει όλη τη διαδικασία για την προώθηση - προβολή του Hotspot αλλά και της ίδιας της επιχείρησης μέσα από websites με μεγάλη επισκεψιμότητα.

Wireless Metropolitan Area Networks (Ασύρματα Μητροπολιτικά Δίκτυα)

H Utelit ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένους μηχανικούς με πολυετή πείρα στο σχεδιασμό, μελέτη εγκατάστασης και υλοποίηση ασύρματων ζεύξεων LMDS αλλά και ασύρματων μητροπολιτικών δικτύων (Wireless Metropolitan Area Network-WMAN). Οι μηχανικοί μας έχουν υλοποιήσει εκατοντάδες μελέτες ασύρματων δικτύων για λογαριασμό μερικών από τις μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών στον ελλαδικό χώρο, όπως είναι ο ΟΤΕ Α.Ε και η ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., καθώς επίσης και για λογαριασμό Δημοτικών Αρχών.
Η εμπειρία των μηχανικών μας καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα αναγκών που μπορεί να προσφέρει πληθώρα λύσεων ασύρματης διασύνδεσης – δικτύωσης δύο ή περισσοτέρων σημείων σε όποια τοπολογία απαιτείται, με τη χρήση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών (WiFi a, WiFi g, WiMAX) και των αντίστοιχων πρωτοκόλλων (802.11 a, 802.11 b, 802.16).

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

 • RF Planning
 • Site Survey
 • Network planning and design
 • Assemble-Configuration
 • Installation
 • Testing
 • Network Monitoring
 • Network Operation and Maintenance

* * * * *            * * * * *           * * * * *           * * * * *           * * * * *

CASE STUDY 1

pylaros network

Tο πρώτο παράδειγμα υλοποίησης ασύρματου μητροπολιτικού δικτύου αφορά το Δήμο Πυλαρέων του Νομού Κεφαλληνίας. Η έκταση γεωγραφικής κάλυψης ανέρχεται στα 20 km2 και η πληθυσμιακή κάλυψη ξεπερνά τους 1000 κατοίκους κατανεμημένους σε περισσότερους από 12 οικισμούς. Οι κόμβοι του δικτύου είναι συνολικά 8. Το ασύρματο δίκτυο καλύπτει τις ανάγκες πολλαπλών ομάδων χρηστών. Πιο συγκεκριμένα καλύπτει τις ανάγκες ασύρματης δικτύωσης του Δήμου και τις ανάγκες ασύρματης δικτύωσης των κατοίκων και τουριστών πάνω από την ίδια φυσική υποδομή, χρησιμοποιώντας όμως δυο εντελώς διαφορετικά δίκτυα. Η τεχνολογία που έχουμε χρησιμοποιήσει επιτρέπει την ελεύθερη και δωρεάν διασύνδεση των χρηστών σε τοπικό επίπεδο παρέχοντάς τους συγχρόνως και σύνδεση με το Διαδίκτυο. Παράλληλα βασιζόμενοι στον ίδιο εξοπλισμό έχουμε δημιουργήσει ένα δεύτερο ασύρματο δίκτυο ασφαλούς σύνδεσης Δημοτικών μόνο ασύρματων κόμβων-συσκευών για τη μεταξύ τους σύνδεση, αλλά και την παροχή πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Τα δυο αυτά ξεχωριστά δίκτυα διασυνδέονται μέσω τριών ανεξάρτητων DSL γραμμών στο διαδίκτυο. Οι δυο DSL γραμμές ικανοποιούν τις ανάγκες των πολιτών και η τρίτη τις ανάγκες του Δήμου. Οι τρεις αυτές γραμμές παρόλο που συνδέονται σε ανεξάρτητους και γεωγραφικά απομακρυσμένους ασύρματους κόμβους μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες όλων των χρηστών λόγω της χρήσης πρωτοκόλλου δρομολόγησης μεταξύ των ασύρματων κόμβων. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο σε περίπτωση απώλειας κάποιας γραμμής DSL αναλαμβάνουν οι υπόλοιπες δυο την δρομολόγηση των πακέτων προς το διαδίκτυο. Στο συγκεκριμένο επίσης δίκτυο έχει υλοποιηθεί μηχανισμός εξασφάλισης ποιότητας υπηρεσίας για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των χρηστών και τον ορισμό προτεραιοτήτων ανά χρήστη - υπηρεσία. Η διασύνδεση των σημείων έγινε με χρήση εξοπλισμού MIKROTIC, τον οποίο παραμετροποιήσαμε και δοκιμάσαμε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας πριν την τελική εγκατάσταση μέσα σε στεγανά κουτιά εξωτερικού χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στεγανοποίηση του εξοπλισμού, των συνδέσεων κυματοδηγών και καλωδιακών υποδομών.

* * * * *            * * * * *           * * * * *           * * * * *           * * * * *

 

CASE STUDY 2

n ionia network

Το δεύτερο παράδειγμα υλοποίησης ασυρματικού δικτύου της UTELIT ΕΠΕ αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ασύρματου δικτύου για την κάλυψη αναγκών του δήμου Ν. Ιωνίας Μαγνησίας. Οι ανάγκες που καλύφθηκαν αφορούσαν κτιριακές εγκαταστάσεις του δήμου που απείχαν μέχρι και 4 Km από το σταθμό βάσης. Το έντονο αστικό περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να γίνει η εγκατάσταση των ασύρματων σταθμών ήταν ένα από τα προβλήματα που κληθήκαμε να λύσουμε. Έγινε η χρήση αναμεταβιβαστικών σταθμών λόγω μη ύπαρξης οπτικών επαφών μεταξύ των σημείων που έπρεπε να διασυνδεθούν και του κεντρικού σταθμού. Η διασύνδεση των σημείων έγινε με χρήση εξοπλισμού Cisco, τον οποίο παραμετροποιήσαμε και δοκιμάσαμε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας πριν την τελική εγκατάσταση μέσα σε στεγανά κουτιά εξωτερικού χώρου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην στεγανοποίηση του εξοπλισμού, των συνδέσεων κυματοδηγών και καλωδιακών υποδομών. Έγινε επίσης εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σε όλα τα κεραιοσυστήματα για προστασία των μηχανημάτων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Η UTELIT Ltd διαθέτει τους εξειδικευμένους μηχανικούς αλλά και τη τεχνογνωσία να σας προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης του δικτύου δεδομένων σας.

Θέματα που άπτονται της ασφάλειας δικτύου, της κατανάλωσης και διαμοιρασμού πόρων, προβλημάτων διασύνδεσης μεταξύ συσκευών στο δίκτυο ή ειδικής παραμετροποίησης τους απαιτούν real-timeπαρακολούθηση και άμεση ενημέρωση του χειριστή για την κατάστασή του.

Διαθέτουμε τη γνώση και τα εργαλεία να παρακολουθήσουμε:

- Την κίνηση πακέτων μέσα στο δίκτυο σας που δημιουργούν πιθανό πρόβλημα.
- Τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται, τα network sessionsπου ανοίγονται από και προς το δίκτυό σας
- Συσκευές ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες που καταναλώνουν πόρους του δικτύου σας (bandwidth)
- Επίπεδα λειτουργίας και επίπεδα πόρων (CPU, Memory loads) των ίδιων των συσκευών σας (PC’s, Servers, routersκλπ)
- Την «υγεία» και τη συνδεσιμότητα τηλεφωνικών ΙΡ συσκευών με το τηλεφωνικό σας κέντρο.

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε διαθέτουν τη δυνατότητα ορισμού επιπέδων συναγερμού. Αυτοί οι συναγερμοί μας ενημερώνουν άμεσα ανάλογα με τη σοβαρότητα και με τον τρόπο που επιθυμούμε (mail, SMS, οπτική υπενθύμιση σε panel ελέγχου).

Τέλος συνήθως δίνεται και η δυνατότητα γεωγραφικής απεικόνισης απομακρυσμένων δικτυακών σημείων και των μεταξύ τους διασυνδέσεων.

Καθώς οι εταιρείες ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούν αλλά και προσφέρουν web based υπηρεσίες (πχ web email, portals, web εφαρμογές), ταυτόχρονα εκτίθενται σε κινδύνους κακόβουλου κώδικα (Trojans, viruses, worms).

Πέρα όμως από τους εξωτερικούς κινδύνους είναι δυνατόν να υπάρξουν και εσωτερικοί. Ανεξέλεγκτη πρόσβαση σε βασικές δικτυακές συσκευές (router, switch, server) είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία ενός οργανισμού. Όμως ακόμα και να έχει διασφαλιστεί η φυσική ασφάλεια στο ευαίσθητο data room θα ήταν σοφό να διαχωριστούν τα τμήματα και να μην υπάρχει πρόσβαση σε resources από άτομα που δεν έχουν την απαραίτητη εξουσιοδότηση με τη χρήση VLAN.

Καθώς καμία εταιρεία, από μια μεγάλη ασφαλιστική έως ένα μικρό δικηγορικό γραφείο, δε θέλει να θέσει σε κίνδυνο τα δεδομένα της, οι έμπειροι μηχανικοί της Utelit μπορούν με το σωστό συνδυασμό και χρήση του κατάλληλου hardware και software να την θωρακίσουν απέναντι στις κακόβουλες επιθέσεις καθώς επίσης και να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για το σωστό σχεδιασμό ενός data room με την απαιτούμενη φυσική ασφάλεια.με τις ανάγκες σας και τους μελλοντικούς σας σχεδιασμούς μπορούμε να υλοποιήσουμε την κατάλληλη επεκτάσιμη υποδομή, με χαμηλό κόστος αναβάθμισης.

 

SECURITY

Prev Next
Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client7
Client8
Client9
Client10
Client11
Client12
Client13
Client14
Client15