Η εταιρεία μας, με τις υπάρχουσες υποδομές της (18 θέσεις), μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου. Σε αυτές τις υπηρεσίες περιλαμβάνονται

Η τηλεφωνική προώθηση προϊόντων. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το τηλεφωνικό μας κέντρο για την τηλεφωνική προώθηση των προϊόντων σας.

Υπηρεσία τηλεγραμματείας. Σας παρέχεται η δυνατότητα, μετά από κλήση του αριθμού της επιχείρησής σας να γίνεται ανακατεύθυνση της κλήσης και να αναλαμβάνουμε την εξυπηρέτηση σε πρώτο επίπεδο των πελατών σας.

Τηλεφωνική υποστήριξη. Σε περίπτωση που παρέχετε υπηρεσίες τηλ. υποστήριξης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποδομή μας για να δέχεσθε κλήσεις και να εξυπηρετείτε αιτήματα υποστήριξης.

Γραμμη πληροφοριων. Αντίστοιχα με την τηλεφωνική υποστήριξη, μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εταιρείες που διαθέτουν γραμμή πληροφοριών.

Υπενθύμιση οφειλών. Οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί και το λογιστικό σας υπόλοιπο μπορούν να περιοριστούν δραστικά καθώς μπορούμε με διακριτικότητα και σεβασμό στην αξιοπρέπεια των πελατών σας να ορίσουμε τους χρόνους εξόφλησης.

Prev Next
Client1
Client2
Client3
Client4
Client5
Client6
Client7
Client8
Client9
Client10
Client11
Client12
Client13
Client14
Client15